Tulevat tapahtumat

Tulevat tapahtumat

»

Näytä kaikki


Ajankohtaista
8
Marras
2019

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 20 vuotta

Vapaa-ajankalastus on Suomessa edelleen hyvin suosittu vapaa-ajan aktiviteetti, sitä harjoittaa lähes 1,5 miljoonaa suomalaista. Voidaankin täydellä syyllä todeta, että vapaa-ajankalastus kuuluu edelleen olennaisesti suomalaiseen elämänmuotoon, kulttuuriin ja luontosuhteeseen. Vapaa-ajankalastus ja sen ympärille rakentunut kalastuskulttuuri elää ajassa ja muuttuu muun yhteiskunnan tavoin. Kalastuksesta haetaan nykyään yhä enenevässä määrin elämyksiä ja hyvinvointia. Kalastus on näin merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään jaksamista. Rahaa suomalaiset vapaa-ajankalastajat kuluttavat harrastukseensa noin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Vapaa-ajankalastuksen yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on siis huomattava.

 

Vuonna 2000 Suomen kolme valtakunnallista vapaa-ajankalastusjärjestöä (Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ja Suomen Urheilukalastajain liitto) yhdistyivät yhdeksi valtakunnalliseksi vapaa-ajankalastusjärjestöksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) perustava kokous pidettiin 31.1.2000.

 

SVK toimii vapaa-ajankalastajien järjestöjen sekä muiden kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävien yhteisöjen valtakunnallisena järjestönä. Järjestö pyrkii edistämään ja tekemään tunnetuksi monimuotoista kalastusharrastusta korostaen sen mukanaan tuomaa yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä sekä henkistä hyvinvointia. Järjestö kannustaa, opastaa ja kouluttaa vapaa-ajankalastukseen tarjoten erityisesti perheille mahdollisuuden tulla mukaan kalastusharrastuksen pariin sekä toimii vastuullisesti ja osallistuu kalakantojen elvyttämiseen ottaen huomioon erityisesti kalastukseen liittyvät eettiset kysymykset.

 

Vuonna 2020 SVK ja sen jäsenjärjestöt tuovat näyttävästi esille järjestön monipuolista toimintaa. Yhdessä vapaa-ajankalastajapiirien kanssa SVK järjestää sen toimintastrategian arvoihin (kaverit, luontosuhde, vastuullisuus ja elämyksellisyys) nivottuja teematapahtumia, jotka on ajoitettu Suomen eri vuodenaikoihin. Keskusjärjestön lehden ulkoasu uudistetaan ja tiedottamisen keskiössä ovat pitkin vuotta maamme nykyiset laajat yleiskalastus- ja jokamiesoikeudet, joiden saamiseksi SVK ja sitä edeltäneet vapaa-ajankalastusjärjestöt ovat tehneet hartiavoimin työtä.

 

Juhlamielellä yhdessä tehden!

Markku Marttinen

toiminnanjohtaja

 

8
Marras
2019

 


« Takaisin